Vietnamese around the world

bq. Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời

bq. Tôi yêu quê hương tôi từ khi mới thành người

bq. Mẹ ơi con là người VIệt Nam,
Con da vàng với dòng máu hiên ngang

bq. Mong con ra tăng đức độ
Muốn con gái Việt không hổ

“Lê Duy Loan”:http://en.wikipedia.org/wiki/Duy-Loan_Le

Leave a Reply