Thoughts of the day – Suy nghĩ trong ngày

Lâu không viết blogs bằng tiếng Việt. Một phần chính tả giờ hơi kém, rất xấu hổ với một số người. Khi tôi còn trẻ hơn, nhiều khi đối diện với một sự việc, nhất là những việc mình không có trải nghiệm, tôi thường nhìn quá sâu vào khía cạnh bất cập. Nhưng có lẽ đến bây giờ mình đã nhận ra rằng trong cuộc sống cái gì cũng có hai mặt, không có việc gì là trắng đen rõ rằng, không có niềm vui và hạnh phúc nào là không có mâu thuẫn và khó khăn, không có việc gì là bế tắc. Hãy nhìn vào những điểm tích tực, có lẽ sẽ tự nhận thấy rằng ta cũng rất may mắn dù những cơ hội trong cuộc đời là không nhiều. Cảm nhận có khi là đúng, có nhiều cái chúng ta không nên giải thích rõ rằng vì đó là số phận.

One Reply to “Thoughts of the day – Suy nghĩ trong ngày”

Leave a Reply