Thơ Ông Trinh

Bài thơ của em ông Nội tôi nhắc nhở con cháu trước khi xa nhà.

bq. Bố nhắc con khi xa nhà
Con ra đi phải chăm chỉ học hành
Nhớ gia quyến nhà ta mà cố gắng
Đời cha con đã nhiều điều cay đắng
Từ tuổi thơ ông bà Nội qua đời
Bao cực khổ của quãng đời đi ở
Nhờ cách mạng vùng lên tháo gỡ
Bao xích xiềng nô lệ đã qua
Đời cha con khói lửa lại xông pha
Đuổi Nhật đánh Tây nước nhà no ấm
Trong quãng đời lòng con phải thấm
Bao nghĩa tình đồng đội đã khuất xa
Giành cho con một thế giới bao la
Con phải nhớ lời ông bà ta dạy
Muốn trí lớn phải có công rèn luyện
Muốn vinh quang phải khiêm tốn học hành
Muốn hạnh phúc phải đấu tranh xây dựng
Được phần chung sẽ có cả phần mình.

Leave a Reply