Yêu dấu

Yêu dấu,
hãy cùng tôi một lần nghe thêm dòng nhạc này,
dòng nhạc hay tiếng nói của một kẻ ra đi trong lúc vội vàng,
bỏ lại đàng sau chiếc bóng,
chiếc bóng bằng hơi thở dấy lên từ tàn phai nói với chúng ta
mộng vàng thôi đã mây bay
tình người thôi đã lắng nguôi,
dọng cười thôi đã luống tắt
thì tôi vẫn xin yêu dấu một lần nghiêng tai,
một lần lắng tâm đón nhận một lần mùi hường ký ức,
dù cho lắng tai nghiêng, dù cho lắng tâm ngọ,
sự thực cũng chỉ là biệt ly từ giữa thịt da,
và tôi vẫn xin hãy nhận, yêu dấu hãy nhận nơi đây tình tôi kiếp khác.

lời tựa cho bài “K Khúc Của Lê” do Tuấn Ngọc trình bày

Leave a Reply