Chu Lai

bq. Nhưng tôi tin rằng văn hóa đọc sẽ hồi sinh, bởi không có thứ cộng hưởng nào đem lại cảm xúc sâu thẳm và mãnh liệt như “Sáng nay cô gái ấy nằm trong chăn ấm, âm thầm đọc tiểu thuyết của ai”?

Chu Lai trả lời “phỏng vấn”:http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2005/06/3B9DEC8A/. Các nhà văn thỉnh thoảng nói được 1 câu để đời.

Leave a Reply