Need To Feel Loved

Come catch me, babe.
I’m fallin’.

Come and save me, baby.
I’m callin’.

Come and be with me, babe.
Come as you are.

Come catch a fire, babe.
Don’t let me fade away.
Don’t let me fade away.

Come catch a feelin’.
It’s electrifyin’ me.
Eyes wide open.
I’m dreamin’.

Free fallin’ baby.
Awake before I’m back.
Free fallin’ baby.
Awake before I’m back.
Awake before I’m back.
Awake before I’m back.
Awake before I’m back.
Awake before I’m back.

Come and touch me baby.
I need to be loved.
And come hold me babe.
I need to feel loved.
I need to feel loved.

And come catch a fire.
Don’t let me fade away.
Come catch a fire, babe.
Don’t let me fade away.
Come catch a feelin’.
It’s electrifyin’ me.
Eyes wide open.
I’m dreamin’.

Free fallin’ baby.
Awake before I’m back.
Free fallin’ baby.
Awake before I’m back.

Come and touch me, baby.
I need to be loved.
And come hold me babe.
I need to feel loved.

Come and touch me, baby.
I need to be loved.
And come hold me, babe.
I need to feel loved.
I need to feel loved.
I need to feel loved.
I need to feel loved.

So far away

Nghe bài này của Dire Straits cảm thấy rằng, khi ta chờ đợi một điều gì đó thì thời gian thấy quá dài và không gian thấy quá xa cách.

Just music

The morna (pronunciation in both Portuguese and Cape Verdean Creole: [ˈmɔɾnɐ]) is a music and dance genre from Cape Verde.

Lyrics are usually in Cape Verdean Creole, and instrumentation often includes cavaquinho, clarinet, accordion, violin, piano and guitar. Morna is often compared to the blues[citation needed]; there is little research on the relationship between the genres, though there are interesting similarities and significant cultural connections between Cape Verde and the United States[citation needed]. Morna is widely considered the national music of Cape Verde, as is the fado for Portugal, the tango for Argentina, the rumba for Cuba, and so on.

Yêu dấu

Yêu dấu,
hãy cùng tôi một lần nghe thêm dòng nhạc này,
dòng nhạc hay tiếng nói của một kẻ ra đi trong lúc vội vàng,
bỏ lại đàng sau chiếc bóng,
chiếc bóng bằng hơi thở dấy lên từ tàn phai nói với chúng ta
mộng vàng thôi đã mây bay
tình người thôi đã lắng nguôi,
dọng cười thôi đã luống tắt
thì tôi vẫn xin yêu dấu một lần nghiêng tai,
một lần lắng tâm đón nhận một lần mùi hường ký ức,
dù cho lắng tai nghiêng, dù cho lắng tâm ngọ,
sự thực cũng chỉ là biệt ly từ giữa thịt da,
và tôi vẫn xin hãy nhận, yêu dấu hãy nhận nơi đây tình tôi kiếp khác.

lời tựa cho bài “K Khúc Của Lê” do Tuấn Ngọc trình bày